فاصله هتل تا اماکن مهم شهر قشم

 بازار قدیم درگهان قشم: ۶ دقیقه با ماشین

 بازار بین المللی ستاره قشم: ۶ دقیقه پیاده

  درگهان قشم: ۲۴ دقیقه با ماشین

 بازار قدیم درگهان قشم: ۲۸ دقیقه با ماشین

 فرودگاه جزیره قشم: ۵۰ دقیقه با ماشین

 فرودگاه: ۵۰ دقیقه با ماشین

 عمارت کلاه فرنگی بندرعباس: ۹۴ دقیقه با ماشین

 حمام گله داری بندر عباس: ۹۵ دقیقه با ماشین

 معبد هندوها بندرعباس: ۹۹ دقیقه با ماشین

ایستگاه راه آهن بندرعباس: ۱۰۳ دقیقه با ماشین

 پایانه مسافربری بندرعباس: ۱۰۶ دقیقه با ماشین

 فرودگاه ببن المللی بندرعباس : ۱۱۶ دقیقه با ماشین

 


خدمات هتل


 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: