ویزای اکراین |ویزای اوکراین | پیکاپ ویزا اوکراین

پیکاپ ویزا اوکراین

وقت سفارت اوکراین

برای گرفتن وقت سفارت اوکراین و همچنین پیکاپ ویزا اوکراین بهتر است که از طریق آژانس همیشه سفر اقدام کرد و با کمترین هزینه و زمان ویزای اوکراین خود را دریافت کنید، از طریق لینک زیر هم می توانید جهت گرفت وقت از سفارت اوکراین اقدام کنید.

صدور ویزا اوکراین چه مقدار زمان می برد؟

سفارت اوکراین پس از دریافت درخواست ویزا و مدارک و فرم های مورد نیاز سفارت بعد از حداقل ۱۵ روز کاری ویزای اوکراین را صادر می کند.در صورت نیاز به بررسی بیشتر و مدارک بیشتر ممکن است پروسه صدور ویزا تا یک ماه نیز به طول بیانجامد.

ساعت کاری سفارت اوکراین

از یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ مصاحبه و از ساعت ۱۶:۰۰  الی ۱۷:۰۰ تحویل مدارک

پنجشنبه ها از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

وقت ناهاری از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰

ساعت ۹ الی ۱۳ تحویل دادن مدارک

ساعت ۱۶  الی ۱۷ تحویل گرفتن مدارک

سفارت اوکراین جهت دریافت ویزای اکراین کجاست؟

سفارت اوکراین در ایران در تهران، خیابان شهید باهنر، کوچه قادری، پلاک ۱۰ قرار دارد.

وقت سفارت اوکراین

مدارک مورد نیاز سفارت اوکراین جهت اخذ ویزای اوکراین

۱. اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار

۲. ۲ قطعه عکس رنگی تمام رخ ۴*۳ با زمینه سفید که با عکس پاسپورت یکی نباشد.

۳. گواهی شغلی

الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب-وکال: پروانه وکالت.

ج-مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میزان حقـوق دریافتـی

د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق

و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ز-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق

ط-(دانش آموزان، دانشجویان) اصل نامه اشتغال به تحصیل جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر دارنـد، عـلاوه بـر نامـه اشـتغال بـه تحصیـل، ارائـه اصـل رضایتنامـه کتبـی از مدیریـت مدرسـه بـا ذکـر تاریـخ سـفر الزامـی میباشـد.

۴. کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی (در اندازه واقعی و هرکدام در یک صفحه A4 باشد)

۵.پرینت بانکی با حداقل مانده حساب ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر نفر.(برای هر نفر پرینت یا تمکن مالی با مهر و امضا بانک برای  هر نفر لازم است)

*توضیحات تکمیلی:سرپرست خانواده می تواند برای کلیه اعضا خانواده اصل این پرینت را قرار دهد.

۶.چک ضمانت شخص ثالث حداقل به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پس از بررسی مدارک)
۷.پر کردن فرم سفارت و مشخصات فردی.

پیکاپ ویزا اوکراین

اصطلاح پیکاپ ویزا عموما فقط برای ویزا کانادا و آمریکا که سفارت آنها در کشوری غیر از ایران قرار دارند استفاده می شود.مسافران کاراهای مربوطه جهت ویزا خود را در کشور دیگری انجام داده و رسید دریافت می کنند و با پاسپورت خود به کشور باز می گردند و در تاریخ اعلام شده به جای سفر به آن کشور جهت دریافت جواب ویزا توسط آژانسهای مسافرتی خدمات در اصطلاح پیکاپ ویزا را ثبت نام کرده و آژانس مراحل دریافت ویزا مسافر را انجام خواهد داد.شما می توانید اطلاعات و نرخ مربوط به پیکاپ ویزا همیشه سفر را در قسمت پیکاپ ویزا سایت مطالعه فرمایید.

و اما درباره پیکاپ ویزا اوکراین به دلیل اینکه کلیه خدمات ویزا اوکراین در ایران در سفارت و ویزا سنتر اوکراین در تهران انجام گیرد و نیاز به حضور مسافر جهت مصاحبه و دریافت ویزا در ویزا سنتر اوکراین می باشد عموماً نیازی به پیکاپ ویزا نیست یا بهتر بگوییم که اصلا پیکاپ ویزایی وجود ندارد.

مگر یک حالت خاص که مسافر تور اوکراین ثبت نام کرده باشد و همیشه سفر به عنوان مجری تخصصی و مستقیم تور اوکراین در ایران کلیه کارهای مربوط به ویزا (فرم سفارت، پرداخت ورودی سفارت و ویزا سنتر،‌پیکاپ ویزا اوکراین از ویزا سنتر) را بعد از رزرو تور توسط مسافر (حضوری و آنلاین) انجام خواهد داد و فقط مسافر یکبار جهت مصاحبه باید در ویزا سنتر حضور پیدا کند.

برای دریافت فرم ها اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت ویزای اکراین به آدرس زیر مراجعه نماید.

سفارت اوکراین در ایران در تهران، خیابان شهید باهنر، کوچه قادری، پلاک ۱۰ قرار دارد.

تلفن: ۲۲۳۹۷۱۹۵

فکس: ۲۲۳۹۷۲۹۲

Email: emb_ir@mfa.gov.ua

برگشت به منو