• قیمت: 930.000 تومان
  • مدت: 3 شب و 4 روز
  • تاریخ برگزاری: 1398/5/31
  • خدمات تور: صبحانه، ترانسفر استقبال، فرودگاه قشم گشت جنوبي (غار خربس.جزاير ناز.دره ستاره ها)
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدمات تعداد شب دو تخته یک تخته سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل دیپلمات
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 930/000 1/020/000 920/000 930/000 840/000
هتل نخل زرین
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 940/000 1/010/000 925/000 940/000 840/000
هتل ریحان
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 1/000/000 2/020/000 1/000/000 1/000/000 840/000
هتل کیمیا ۴
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 1/010/000 1/110/000 985/000 1/010/000 840/000
هتل رویال
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 1/025/000 1/170/000 1/010/000 1/025/000 840/000
هتل ساحلی خلیج فارس
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 1/030/000 1/180/000 1/010/000 1/030/000 840/000
هتل لوکس پرشیا
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 1/060/000 1/170/000 1/025/000 1/060/000 840/000
هتل بهشت
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 1/035/000 1/210/000 1/025/000 1/035/000 840/000
هتل مروارید
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 1/075/000 1/200/000 1/075/000 1/075/000 840/000
هتل کیمیا ۳
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 1/120/000 1/305/000 1/180/000 1/120/000 840/000
هتل سما ۱
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 1/125/000 1/330/000 1/125/000 1/125/000 840/000
هتل فولتون
با صبحانه ۳ شب و ۴ روز 1/360/000 1/750/000 1/320/000 1/360/000 840/000

خدمات تور:

صبحانه، ترانسفر استقبال، فرودگاه قشم گشت جنوبي (غار خربس.جزاير ناز.دره ستاره ها)

توضیحات:

این نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی میباشد در صورت تغییر نرخ پرواز پکیج فوق شامل افزایش نرخ می گردد . ظرفیت بسیار محدود می باشد. نرخ نوزاد 200000 تومان می باشد.

ساعت پرواز رفت ساعت 10:35 قشم ایر  و ساعت برگشت 13:30 قشم ایر.

تاریخ تور:

تاریخ حرکت:31 مرداد

تاریخ برگشت:3 شهریور