• قیمت: 820.000 تومان
  • مدت: 3 شب و 4 روز
  • تاریخ برگزاری: 1398/7/13
  • خدمات تور: صبحانه، ترانسفر استقبال، فرودگاه قشم گشت جنوبي (غار خربس.جزاير ناز.دره ستاره ها)
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتلدرجه و خدماتتعداد شبدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل دیپلمات
با صبحانه۳ شب و ۴ روز820/000910/000820/000820/000720/000
هتل نخل زرین
با صبحانه۳ شب و ۴ روز840/000960/000820/000840/000720/000
هتل ریحان
با صبحانه۳ شب و ۴ روز960/0001/180/000960/000920/000720/000
هتل کیمیا ۴
با صبحانه۳ شب و ۴ روز1/020/0001/300/0001/020/0001/020/000720/000
هتل رویال
با صبحانه۳ شب و ۴ روز950/0001/160/000930/000950/000720/000
هتل ساحلی خلیج فارس
با صبحانه۳ شب و ۴ روز990/0001/240/000970/000990/000720/000
هتل لوکس پرشیا
با صبحانه۳ شب و ۴ روز1/025/0001/130/000990/0001/025/000720/000
هتل بهشت
با صبحانه۳ شب و ۴ روز1/000/0001/170/000990/0001/000/000720/000
هتل مروارید
با صبحانه۳ شب و ۴ روز1/035/0001/260/0001/035/0001/035/000800/000
هتل کیمیا ۳
با صبحانه۳ شب و ۴ روز1/080/0001/265/0001/140/0001/080/000800/000
هتل سما ۱
با صبحانه۳ شب و ۴ روز1/120/0001/290/0001/130/0001/120/000800/000
هتل فولتون
با صبحانه۳ شب و ۴ روز1/320/0001/710/0001/280/0001/320/000800/000

خدمات تور:

صبحانه، ترانسفر استقبال، فرودگاه قشم گشت جنوبي (غار خربس.جزاير ناز.دره ستاره ها)

توضیحات:

این نرخ ها بر اساس پایین ترین کلاس پروازی میباشد در صورت تغییر نرخ پرواز پکیج فوق شامل افزایش نرخ می گردد . ظرفیت بسیار محدود می باشد. نرخ نوزاد 200000 تومان می باشد.

ساعت پرواز رفت ساعت 10:35 قشم ایر  و ساعت برگشت 14:20 زاگرس.

تاریخ تور:

تاریخ حرکت:13 مهر

تاریخ برگشت:16 مهر