ویزای ایران

درباره ویزا

مدارک لازم

done پر کردن فرم شماره ۱ و ۲
done اسکن پاسپورت مسافر (حداقل ۷ ماه اعتبار)
done عکس اسکن شده زمینه سفید مهمان
done کپی شناسنامه و کارت ملی میزبان
برگشت به منو