در این قسمت می توانید نرخ روز واحد پول اوکراین (گریونا) را مشاهده فرمایید.

EUR  31.8 UAH

USD  27.7 UAH

۳۱.۸ گریونا = ۱ یورو

۲۷.۷ گریونا = ۱ دلار

واحد پول اوکراین گریونا (گریونی) می باشد.هر ۲۶۵ گریونا در سال ۲۰۱۷ برابر ۱۰ دلار بوده است.گریونا از ۲ سپتامبر ۱۹۹۶ جایگزین کاربوانت شد.

 

 

(نمونه ای از اسکناس های اوکراینی)

۱ گریونا

۲ گریونا

۵ گریونا

۱۰ گریونا

۲۰ گریونا

۵۰ گریونا

۱۰۰ گریونا

۲۰۰ گریونا

۵۰۰ گریونا

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری همیشه سفر

مجری مستقیم و تخصصی تور اوکراین

۰۲۱۲۶۷۰۳۴۷۷