• قیمت: ۶۹۵ دلار
  • مدت: ۶ شب و ۷ روز
  • تاریخ برگزاری: هر هفته جمعه ها
  • پکیج بلاروس: دانلود
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتلخدماتهر نفر در اتاق دو تختههر نفر در اتاق یک تختههر نفر در اتاق سه تختهکودک با تختکودک بدون تختریت هتل
Planeta
BB695 $1030 $595 $525 $250 $
Garni
BB720 $1050 $610 $525 $250 $
Belarus
BB730 $1060 $615 $530 $250 $
Minsk
BB780 $1190 $720 $530 $250 $
Victoria Olimp
BB900 $1410 $810 $760 $250 $
Renaissance Minsk
BB1050 $1710 $910 $650 $250 $
Crowne Plaza Minsk
BB990 $1550 $860 $380 $250 $
Marriot Minsk
BB1050 $1610 $900 $610 $250 $

تور بلاروس

شهر مینسک

بلاروس پاییز ۹۸
بلاروس پاییز ۹۸