• قیمت: ۶۹۵ دلار
  • مدت: ۶ شب و ۷ روز
  • تاریخ برگزاری: هر هفته جمعه ها
  • پکیج بلاروس: دانلود
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هر نفر در اتاق دو تخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت ریت هتل
Planeta
BB 695 $ 1030 $ 595 $ 525 $ 250 $
Garni
BB 720 $ 1050 $ 610 $ 525 $ 250 $
Belarus
BB 730 $ 1060 $ 615 $ 530 $ 250 $
Minsk
BB 780 $ 1190 $ 720 $ 530 $ 250 $
Victoria Olimp
BB 900 $ 1410 $ 810 $ 760 $ 250 $
Renaissance Minsk
BB 1050 $ 1710 $ 910 $ 650 $ 250 $
Crowne Plaza Minsk
BB 990 $ 1550 $ 860 $ 380 $ 250 $
Marriot Minsk
BB 1050 $ 1610 $ 900 $ 610 $ 250 $

تور بلاروس

شهر مینسک

بلاروس پاییز ۹۸
بلاروس پاییز ۹۸