مدارک مورد نیاز اخذ ویزا امارات

۱. اسکن رنگی صفحه اول گذرنامه