• قیمت: ۴.۴۹۰.۰۰۰تومان
  • مدت: ۳، ۴، ۵ و ۶ شب
  • تاریخ برگزاری: پاییز ۹۷
  • پکیج قبرس شمالی ۳ و ۴ شب: دانلود
  • پکیج قبرس شمالی ۵ و ۶ شب: دانلود

تور قبرس شمالی

۳، ۴، ۵ و ۶ شب

با پرواز اطلس گلوبال