موقعیت هتل: خیابان طبرسی، خیابان نوغان، نوغان ۸

فاصله هتل تا حرم: ۳ دقیقه با ماشین (۱۰ دقیقه پیاده روی)

فاصله هتل تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا راه آهن: ۱۵ دقیقه با ماشین

 

 

 

 

 

آدرس: مشهد،‌ خیابان طبرسی، خیابان نوغان، نوغان ۸فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: