هتل آپارتمان پریا مشهد /

موقعیت هتل: خیابان طبرسی، خیابان نوغان، نوغان ۸

فاصله هتل تا حرم: ۳ دقیقه با ماشین (۱۰ دقیقه پیاده روی)

فاصله هتل تا فرودگاه: ۳۰ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا راه آهن: ۱۵ دقیقه با ماشین

 

 

 

 

 

آدرس: مشهد،‌ خیابان طبرسی، خیابان نوغان، نوغان ۸گروه:

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

گروه:

برگشت به منو