هتل ۳ ستاره تهران مشهد /

موقعیت هتل:  امام رضا ۸

فاصله هتل تا حرم: ۵ دقیقه با ماشین (۱۰ دقیقه پیاده روی)

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۵ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا راه آهن: ۹ دقیقه با ماشین

 

 

 

 

 

آدرس: مشهد،‌ نبش امام رضا ۸گروه:

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

گروه:

برگشت به منو