موقعیت هتل:  امام رضا ۸

فاصله هتل تا حرم: ۲ دقیقه با ماشین (۸ دقیقه پیاده روی)

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۷ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا راه آهن: ۱۰ دقیقه با ماشین

 

 

 

 

 

آدرس: مشهد،‌ امام رضا ۸، بعد از چهارراه سومفیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: