هتل ۲ ستاره مرمر مشهد /

موقعیت هتل:  امام رضا ۸

فاصله هتل تا حرم: ۲ دقیقه با ماشین (۸ دقیقه پیاده روی)

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۷ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا راه آهن: ۱۰ دقیقه با ماشین

 

 

 

 

 

آدرس: مشهد،‌ امام رضا ۸، بعد از چهارراه سومگروه:

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

گروه:

برگشت به منو