هتل عماد /

موقعیت هتل: خیابان طبرسی، خیابان نوغان

فاصله هتل تا حرم: ۱ دقیقه با ماشین (۵ دقیقه پیاده روی)

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۷ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا راه آهن: ۱۲ دقیقه با ماشین

 

 

 

 

 

آدرس: مشهد،‌ خیابان طبرسی، خیابان نوغان


هتل عماد


خدمات هتل عماد

گروه:

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

گروه:

برگشت به منو