هتل الماس ۲ /

  • doneفروشگاه در هتل
  • doneلابی
  • doneنمازخانه

موقعیت هتل: خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۰

فاصله هتل تا حرم: ۵ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا فرودگاه: ۱۸ دقیقه با ماشین

فاصله هتل تا راه آهن: ۱۲ دقیقه با ماشین

هتل الماس ۲

مشخصات هتل

خدمات هتل

امکانات هتل

برای مشاهده پکیج مشهد و نرخ هتل به صفحه تور مشهد مراجعه نمایید.

گروه:

وضعیت تور:

پیشنهادهای ویژه:

گروه:

برگشت به منو