شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور اصفهانلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه دو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل کاوه *2 1060000 1080000 1010000 1060000 630000
هتل صبا *2 1120000 1320000 1070000 1120000 630000
هتل اصفهان *3 1175000 1375000 1125000 1175000 630000
هتل زهره *3 1210000 1480000 1190000 1210000 630000
پیروزی *4 1420000 1610000 1265000 1420000 630000
هتل کوثر اصفهان *5 1555000 1975000 1515000 1555000 630000
هتل عباسی *5 1590000 2035000 1590000 1590000 630000