شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور اصفهانلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه دو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل کاوه *2 1195000 1270000 1155000 1195000 800000
هتل صبا *2 1285000 1485000 1215000 1325000 800000
هتل اصفهان *3 1340000 1435000 1290000 1340000 800000
هتل زهره *3 1370000 1645000 1370000 1370000 800000
پیروزی *4 1585000 1770000 1520000 1585000 800000
هتل کوثر اصفهان *5 1715000 2140000 1685000 1715000 800000
هتل عباسی *5 1755000 2200000 1755000 1755000 800000