شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور بالی ۷ شبلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه هتلنوع اتاقهر نفر دو تختههر نفر یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
SPAZZIO 3* SUPERIOR 8.490.000 9.500.000 7.840.000 7.150.000
BUDGET KUTA AREA 2* STANDARD 8.900.000 9.960.000 N/A 7.180.000
SOLARIS 3* DELUXE 9.100.000 10.300.000 7.950.000 7.300.000
AMARIS LEGIAN 3* SMART/HOLIWOOD 9.300.000 10.480.000 7.630.000 7.380.000
EDEN BALI 4* EDEN ROOM 9.640.000 11.400.000 8.640.000 7.460.000
WHITE ROSE 4* ROH (UPGRADE TO
DELUXE)
9.800.000 11.700.000 8.800.000 7.600.000
J4 5* STD 9.650.000 11.300.000 N/A 7.600.000
JAYAKARTA 4* ROH 10.150.000 11.790.000 8.790.000 7.600.000
BALI RANI 4* SUPERIOR 10.300.000
12.770.000 8.700.000 7.380.000
DASH HOTEL 4* STUDIO 10.050.000 12.380.000 N/A 7.600.000
RIMBA JIMBARAN 5* HILLSIDE 16.340.000 22.800.000 9.650.000 9.360.000
SOFITEL 5* LUXURY 14.300.000 20.700.000 10.200.000 7.800.000
AYODYA 5* DELUXE 12.200.000 16.500.000 11.200.000 7.600.000
GRAND HYATT 5* GRAND 13.600.000 19.300.000 9.480.000 7.600.000
NOVOTEL 5* DELXE GARDEN
WING
11.300.000 14.800.000 9.650.000 7.600.000
KUTA PARADISO 5* DELUXE 10.900.000 13.900.000 9.300.000 7.200.000
ANVAYA 5* DELUXE 12.100.000 16.300.000 N/A 7.600.000
THE PATRA 5* DELUXE 10.900.000 13.900.000 N/A 7.200.000
PADMA LEGIAN 5* DELUXE 14.300.000 20.750.000 9.250.000 7.680.000
PADMA UBUD 5* PREMIERE 15.900.000 23.800.000 9.900.000 8.300.000