شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور بالی پرواز ماهان تابستان ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه هتلخدماتهر نفر دو تختههر نفر یک تختهکودک با تختکودک بدون تخت
Amaris legain
3* SMART/HOLIWOOD 9.750.000 11.300.000 8.500.000 8.100.000
Eden
4* SUPERIOR 10.100.000 12.400.000 9.600.000 8.500.000
White Rose
4* SUPERIOR 10.300.000 12.500.000 10.000.000 9.100.000
Bali Rani
4* Superior 10.900.000 13.400.000 10.000.000 9.100.000
Kuta Paradiso
5* DELUXE 11.600.000 15.000.000 11.300.000 9.100.000
Bintang
5* DELUXE 12.300.000 16.100.000 11.000.000 9.100.000
Discovery Kartika Plaza
5* DELUXE 13.000.000 17.900.000 11.800.000 9.100.000
Nikko
5* Deluxe 12.850.000 17.500.000 11.300.000 9.000.000
Ayodya
5* DELUXE 12.850.000 17.500.000 12300.000 9.000.000
Nusa Dua Beach
5* DELUXE 13.700.000 19.000.000 12.000.000 9.550.000
Grand Hyatt
5* Grand Room 14.300.000 19.850.000 12.500.000 9.000.000
Hyatt Regency
5* Superior 14.400.000 19.800.000 12.500.000 9.600.000
Westin
5* DELUXE 14.400.000 20.000.000 12.500.000 9.800.000
Sofitel
5* Luxury 15.500.000 22.800.000 12.300.000 9.800.000
Rimba Jimbaran
5* Classic 16.800.000 25.100.000 13.100.000 9.600.000
Padma Resort
5* Superior 17.000.000 25.800.000 12.600.000 9.600.000