شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور پاتایا ویژه نوروز ۱۳۹۹لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک 12-6کودک 6-2-
The Sun Resort & Spa 3 * 9.550.000 10.550.000 7.950.000 7.450.000 ---
Piyada Residence 3 * 9.750.000 10.950.000 8.050.000 7.450.000 ---
Boutique City And Bravo 4 * 10.050.000 11.500.000 8.450.000 8.150.000 ---
Welcome Plaza 3 * 10.250.000 11.850.000 8.650.000 7.650.000 ---
Boutique City 4* 10.350.000 12.050.000 8.750.000 7.750.000 ---
FX Hotel Pattaya 4* 10.350.000 12.050.000 8.550.000 7.650.000 ---
Beston Pattaya 4* 10.350.000 12.050.000 0 7.650.000 ---
Sun City 4* 10.650.000 12.650.000 9.050.000 7.850.000 ---
Ibis Pattaya 3* 10.650.000 12.650.000 9.050.000 7.850.000 ---
A-One Star 3* 10.650.000 12.650.000 0 7.750.000 ---
Markland Beach View 3* 10.850.000 13.050.000 9.200.000 7.950.000 ---
Aiyara Grand 4* 10.850.000 13.050.000 9.200.000 7.950.000 ---
Manita Boutique 3* 11.000.000 13.450.000 9.100.000 7.950.000 ---
Pattaya Sea View Hotel 4* 11.200.000 13.800.000 9.300.000 8.050.000 ---
Bali Hai Bay 4* 11.200.000 13.800.000 9.600.000 8.050.000 ---
Mercure Pattaya 4* 11.400.000 14.150.000 9.500.000 8.050.000 ---
Amari Residence 5* 11.700.000 14.750.000 0 8.350.000 ---
Vista Hotel 4* 11.800.000 14.950.000 9.850.000 8.250.000 ---
Season Five 4* 11.950.000 15.350.000 10.350.000 8.350.000 ---
Garden Cliff 5* 12.450.000 16.300.000 10.850.000 8.650.000 ---
Mercure Ocean Pattaya 4* 13.050.000 17.450.000 10.950.000 8.750.000 ---
Pullman Pattaya Hotel G 5* 13.250.000 17.850.000 11.150.000 8.850.000 ---
Zign 5* 13.450.000 18.200.000 11.800.000 8.950.000 ---
Siam Bayshore Resort 5* 13.400.000 18.200.000 11.800.000 9.050.000 ---
Baraquda 5* 14.750.000 20.900.000 12.450.000 9.400.000 ---
Intercontinental 5* 15.450.000 22.250.000 13.150.000 9.700.000 ---
Royal Cliff 5* 16.100.000 23.550.000 14.450.000 10.050.000 ---
Amari Ocean Pattaya 5* 18.500.000 28.350.000 15.900.000 10.950.000 ---
Centara Grand Mirage
5* 20.600.000 32.600.000 17.750.000 11.800.000 ---