شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور فرانسه، بلژیک، هلندلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱ - ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۴ ستاره ۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان
+ ۲۲۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۶۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۰۹۰ یورو
۰۰۰/ ۶۹۰ تومان ---