شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور دور سوئیس و آلمانلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تختهکودک ۱۱ - ۴ سال با تختکودک ۴- ۲ سال بدون تختکودک زیر دو سال--
۴ ستاره ۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان
+ ۲۸۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۲۱۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۱۴۹۰ یورو
۰۰۰/ ۹۹۰ تومان ---