شرکت خدمات مسافری همیشه سفر



تور بالی ۶ شب



لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه هتلهر نفر اتاق دو تختههر نفر اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختنوع اتاق
Spazzio
3* 8.390.000 9.400.000 7.740.000 7.100.000 SUPERIOR
Budget Kuta Area
3* 8.820.000 9730.000 N.A 7.140.000 STANDARD
Solaris
4* 8.960.000 10.050.000 7.860.000 7.260.000 DELUXE
Amaris legain
4* 7.150.000 10.120.000 7.540.000 7.320.000 SMART/HOLIWOOD
Eden
4* 9.400.000 10.920.000 8.400.000 7.390.000 EDEN ROOM
White Rose
4* 9.540.000 10.990.000 8.460.000 7.560.000 ROH (UPGRADE TO
DELUXE)
J4 Hotel
4* 7.420.000 10.930.000 N/A 7.560.000 STD
Jayakarta Resort
4* 9.840.000 11.760.000 8.520.000 7.560.000 ROH
Bali Rani
4* 10.050.000 11.780.000 8.460.000 7.350.000 SUPERIOR
Dash Hotel
5* 9.890.000 11.890.000 N/A 7.560.000 STUDIO
Rimba Jimbaran
5* 15.160.000 22.450.000 9.250.000 9.090.000 HILLSIDE
Sofitel
5* 13.250.000 18.590.000 9.790.000 7.750.000 LUXURY
Ayodya
5* 11.450.000 14.650.000 9.990.000 7.690.000 DELUXE
Grand Hyatt
5* 12.590.000 16.990.000 9.290.000 7.690.000 GRAND
Novotel Nusa Dua
5* 10.900.000 13.900.000 9.300.000 7.500.000 DELXE GARDEN
WING
Kuta Paradiso
5* 10.490.000 12.890.000 8.950.000 7.200.000 DELUXE
Anvaya
5* 11.590.000 14.990.000 N/A 7.690.000 DELUXE
Patra
5* 10.490.000 13.090.000 N/A 7.450.000 DELUXE
Padma Legain
5* 13.450.000 18.990.000 8.950.000 7.650.000 DELUXE
Padma Ubud
5* 14.750.000 21.580.000 8.100.000 7.450.000 PREMIERE