شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور بالی ۶ شبلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه هتلهر نفر اتاق دو تختههر نفر اتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختنوع اتاق
SPAZZIO 3* 8.390.000 9.400.000 7.740.000 7.100.000 SUPERIOR
BUDGET KUTA AREA 3* 8.820.000 9730.000 N.A 7.140.000 STANDARD
SOLARIS 4* 8.960.000 10.050.000 7.860.000 7.260.000 DELUXE
AMARIS LEGIAN 4* 7.150.000 10.120.000 7.540.000 7.320.000 SMART/HOLIWOOD
EDEN BALI 4* 9.400.000 10.920.000 8.400.000 7.390.000 EDEN ROOM
WHITE ROSE 4* 9.540.000 10.990.000 8.460.000 7.560.000 ROH (UPGRADE TO
DELUXE)
J4 4* 7.420.000 10.930.000 N/A 7.560.000 STD
JAYAKARTA 4* 9.840.000 11.760.000 8.520.000 7.560.000 ROH
BALI RANI 4* 10.050.000 11.780.000 8.460.000 7.350.000 SUPERIOR
DASH HOTEL 5* 9.890.000 11.890.000 N/A 7.560.000 STUDIO
RIMBA JIMBARAN 5* 15.160.000 22.450.000 9.250.000 9.090.000 HILLSIDE
SOFITEL 5* 13.250.000 18.590.000 9.790.000 7.750.000 LUXURY
AYODYA 5* 11.450.000 14.650.000 9.990.000 7.690.000 DELUXE
GRAND HYATT 5* 12.590.000 16.990.000 9.290.000 7.690.000 GRAND
NOVOTEL 5* 10.900.000 13.900.000 9.300.000 7.500.000 DELXE GARDEN
WING
KUTA PARADISO 5* 10.490.000 12.890.000 8.950.000 7.200.000 DELUXE
ANVAYA 5* 11.590.000 14.990.000 N/A 7.690.000 DELUXE
THE PATRA 5* 10.490.000 13.090.000 N/A 7.450.000 DELUXE
PADMA LEGIAN 5* 13.450.000 18.990.000 8.950.000 7.650.000 DELUXE
PADMA UBUD 5* 14.750.000 21.580.000 8.100.000 7.450.000 PREMIERE