شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور نپال بهار ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلدوتختهیک تختهپروازتاریخ برگزاریتوضیحات
هتل ۵ ستاره BB ۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۱۵۹۰ یورو ۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۲۵۹۰ یورو قطر ۹ خرداد ---