شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور یونان بهار ۹۸لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلدوتختهیک تختهپروازتاریخ برگزاریتوضیحات
هتل ۴ ستاره BB ۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۱۱۹۰ یورو ۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان+ ۱۶۹۰ یورو ترکیش ۸ خرداد ---