• کد تور: HS 01191
  • قیمت: ۴.۰۴۳.۰۰۰
  • مدت: ۷ شب و ۸ روز
  • تاریخ برگزاری: 1397/03/01
  • پکیج کوالا: دانلود
  • پکیج کوالا لنکاوی: دانلود
  • پکیج کوالا سنگاپور: دانلود
  • پکیج کوالا پنانگ: دانلود
  • پکیج کوالا صباح: دانلود

تور کوالالامپور

۷ شب و ۸ شب

با پرواز ماهان