مدارک مورد نیاز ویزا اوکراین

درباره ویزای اوکراین

مدارک مورد نیاز ویزا اوکراین

قبل از اقدام برای ویزا اکراین اول باید مدارک مورد نیاز ویزا اوکراین را بدانید.اوکراین یکی از کشورهای شرقی اروپا می باشد که علاوه بر جاذبه های گردشگری بسیار، دارای شرایطی بسیار خوب برای زندگی، تحصیل، کار و ... می باشد.

به همین دلیل هر ساله افراد بسیاری متقاضی دریافت ویزا اکراین می باشند. برای دریافت ویزا کشور اوکراین، باید روال قانونی آن طی شده و پس از مدتی ویزا از سوی سفارت اوکراین برای شما صادر می شود.

همیشه سفر مجری تخصصی تور اکراین و ویزا اوکراین در ایران که بهترین خدمات را برای کشور اوکراین در ایران ارائه می دهد.با ما همراه باشید تا در ادامه بیشتر در رابطه با مدارک مورد نیاز ویزا اوکراین بدانید.

نکاتی در رابطه با دریافت ویزای کشور اوکراین

دقت نمایید در صورتی که درخواست ویزای اکراین از سوی سفارت این کشور رد شود، هزینه پرداخت شده به عودت داده نمی شود، اما سفارت این کشور به شما مهلت داده می دهد تا نقص های پرونده را در طی یک بازه زمانی برطرف کرده و مجددا درخواست صدور ویزای خود را به سفارت این کشور تقدیم نمایید.

در روز مصاحبه باید سر وقت در سفارت حضور داشته باشید زیرا عدم به موقع رسیدن، می تواند باعث رد شدن درخواست صدور ویزای شما از سوی سفارت اکراین شود.

برای هر شخص، باید به صورت جداگانه وقت سفارت اکراین گرفته شود. مثلا برای یک خانواده سه نفره، باید سه وقت جدا گرفته شود.

حضور شخص متقاضی در روز تعیین شده از سوی سفارت، در دفتر سفارت اوکراین الزامی است و فرد نمی تواند به جای خود نماینده دیگری بفرستد.

برای دریافت ویزای پزشکی، حتما باید نامه پذیرش پزشک یا بیمارستانی در اکراین به سفارت خانه ارائه شود.

با دریافت ویزای توریستی اوکراین، نمی توان به دیگر کشورهای اروپایی سفر کرد زیرا اوکراین جزء کشورهای اتحادیه اروپا نمی باشد.

همه مدارک ترجمه شده برای بعضی از ویزاهای اکراین باید از سوی وزارت امور خارجه و دادگستری نیز تایید شده باشند. در واقع مدارک مورد نظر باید دارای مهر این دو نهاد باشند.

برای دریافت ویزای فوری اکراین، می توان از دعوتنامه استفاده کرد. ارائه دعوتنامه ای از سوی یک شخص، ارگان، موسسه، شرکت و ... در کشور اوکراین باعث می شود تا زمان صدور ویزای اوکراین سریع تر شده و شخص در کوتاهترین زمان ممکن ویزای خود را دریافت نماید.

در روز مصاحبه شما باید افسر مهاجرت را با دلایل کافی، قانع کنید. در واقع شما باید دلالی کافی برای سفر به کشور اوکراین را داشته باشید تا با درخواست صدور ویزای شما موافقت شود.

برای دریافت ویزا باید به ویزاسنتر اکراین در ایران مراجعه شود و از طریق کشور ثالث قادر به دریافت ویزا نخواهید بود مگر این که اقامت کشور ثالث را داشته باشید و بتوانید از طریق آن کشور بدون مراجعه به ایران ویزای اوکراین را دریافت کنید.

هزینه کنسولی که فرد درخواست کننده ویزای شخصی اوکراین پرداخت می کند مبلغی است که نمایندگی کشورها برای بررسی، تصدیق و تایید مدارک دریافت می کنند و میزان آن را نیز عرف بین المللی، روابط دو کشور و منافع ملی تعیین می کند.

اگر درخواست صدور ویزای شخصی اکراین رد شود، این هزینه عودت داده نخواهد شد.

مدارک لازم ویزای اوکراین

done مدارک مورد نیاز سفارت اوکراین جهت اخذ ویزای اوکراین
done ۱. اصل گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار
done ۲. دو قطعه عکس رنگی جدید تمام رخ ۴*۳ با زمینه سفید که با عکس پاسپورت یکی نباشد.
done ۳. گواهی شغلی
done الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
done ب-وکال: پروانه وکالت.
done ج-مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میزان حقـوق دریافتـی
done د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی
done ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق
done و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات
done ز-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق
done ح-(دانش آموزان، دانشجویان) اصل نامه اشتغال به تحصیل جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر دارنـد، عـلاوه بـر نامـه اشـتغال بـه تحصیـل، ارائـه اصـل رضایتنامـه کتبـی از مدیریـت مدرسـه بـا ذکـر تاریـخ سـفر الزامـی میباشـد.
done ۴. اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی (در اندازه واقعی و هرکدام در یک صفحه A4 باشد)
done ۵.پرینت بانکی با حداقل مانده حساب ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هر نفر. (برای هر نفر پرینت یا تمکن مالی با مهر و امضا بانک برای هر نفر لازم است)
done ۶.ضمانت بازگشت از سفر (پس از بررسی مدارک)
done ۷.پر کردن فرم مشخصات فردی
done ۸. گذرنامه های قبلی
done * پرینت تمکن مالی حساب سرپرست خانوار باید به ازای هر نفر از اعضای خانواده گرفته شود، به همراه تاریخ و شماره و مهر بانک (موجودی به دلار و یا یورو)
done * باید به ازای هر نفر حداقل مانده حساب (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) در حساب سرپرست خانوار موجود باشد.
done * سرپرست خانواده می تواند برای کلیه اعضا خانواده تمکن مالی ارائه دهد.
برگشت به منو