• قیمت: 3.190.000تومان
  • مدت: 3شب و 4روز
  • تاریخ اولین برگزاری: 1398/10/20
  • تاریخ آخرین برگزاری: 1398/11/30
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه/خدمات تعدادشب دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت
Al Bhajah 4*/ BB 3شب

4شب
3.199.000

4.399.000
4.799.000

5.199.000
3.599.000

3.895.000
3.190.000 خویرمرکز شهر- دارای استخر روباز-EARLY CHECK INN
LA ROSA HOTEL OMAN 3*/ BB 3شب

4شب
4.399.000

4.699.000
4.999.000

5.399.000
3.699.000

3.995.000
3.190.000 خویرمرکز شهر-
RAMEE GETSTLINE QURUM 4*/ BB 3شب

4شب
4.699.000

5.099.000
5.499.000

5.999.000
3.699.000

3.999.000
3.190.000 فرم
MUSCAT PLAZA HOTEL 4*/ HB 3شب

4شب
4.799.000

5.199.000
5.599.000

6.099.000
3.699.000

3.999.000
3.190.000 خویرمرکز شهر- دارای استخر روباز-شام رایگان به صورت بوفه-EARLY CHECK INN
CITY SEASON 4*/ BB 3شب

4شب
4.999.000

5.499.000
6.199.000

6.999.000
3.999.000

4.399.000
3.190.000 خویرمرکز شهر-
HILTON GARDEN INN 4*/ BB 3شب

4شب
5.399.000

5.999.000
6.799.000

7.999.000
3.999.000

4.399.000
3.190.000 خویرمرکز شهر-
CITY SEASON 4*/ HB 3شب

4شب
5.499.000

4.149.000
6.699.000

7.649.000
4.499.000

5.049.000
3.190.000 خویرمرکز شهر- دارای استخر روباز-شام رایگان به صورت بوفه-EARLY CHECK INN
LEVATIO HOTEL 4*/ HB 3شب

4شب
5.599.000

6.299.000
6.999.000

8.099.000
4.599.000

5.199.000
3.190.000 خویرمرکز شهر- دارای استخر روباز-شام رایگان به صورت بوفه-EARLY CHECK INN
CROWNE PLAZA OCEO 4*/ BB 3شب

4شب
5.699.000

6.499.000
7.299.000

8.499.000
4.099.000

4.899.000
3.190.000 نمایشگاه
HILTON GARDEN INN 4*/ HB 3شب

4شب
5.899.000

6.699.000
7.299.000

8.699.000
4.499.000

5.099.000
3.190.000 خویرمرکز شهر- دارای استخر روباز-شام رایگان به صورت بوفه-EARLY CHECK INN
MYSK AL MOUJ HOTEL 4*/ BB 3شب

4شب
5.999.000

5.899.000
7.999.000

9.999.000
4.199.000

4.899.000
3.190.000 موج
CROWNE PLAZA 4*/ BB 3شب

4شب
7.999.000

9.999.000
11.999.000

14.599.000
5.999.000

6.999.000
3.190.000 فرم-ساحلی
GRAND MILLINIUM 5*/ BB 3شب

4شب
6.299.000

9.999.000
7.999.000

9.999.000
4.999.000

5.999.000
3.190.000 خویر-مرکزشهر- روی
SHERATON OMAN 5*/ BB 3شب

4شب
6.299.000

6.999.000
7.999.000

9.999.000
4.999.000

5.999.000
3.190.000 خویر-مرکزشهر- روی
KEMPINSKI 5*/ BB 3شب

4شب
8.999.000

10.499.000
13.999.000

16.999.000
6.299.000

7.299.000
3.190.000 موج-ساحلی
GRAND HAYAT 5*/ BB 3شب

4شب
9.999.000

11.999.000
16.999.000

19.999.000
6.999.000

8.299.000
3.190.000 فرم-ساحلی

خدمات تور:

پرواز رفت و برگشت قشم ایر ،۳ شب و  ۴ شب اقامت در هتل با صبحانه، لیدرفارسی زبان، بیمه مسافرتی،دو گشت شهری رایگان+یک وعده ناهار به صورت بوفه     

*نرخ نوزاد 799.000تومان می باشد.