مدارک مورد نیاز وقت سفارت استرالیا

مداک لازم برای دریافت وقت سفارت استرالیا

* کلیه مدارک نیاز به ترجمه رسمی به زبان انگلیسی دارند. (بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه‌)

۱- اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی

الف- مدت اعتبار حداقل ۶ ماه از تاریخ ورود و داشتن دو صفحه سفید روبه روی هم

ب- ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد.

۲- 2 قطعه عکس ۵/۴* ۵/۳ رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملا مشخص باشد، حداکثر برای ۶ ماه اخیر (عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد).

۳- اصل و ترجمه شناسنامه و ارائه کپی کارت نظام وظیفه (در صورت انجام خدمت سربازی و یا معافیت از آن)

۴- اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی (زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر 10 روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد)

الف- حسابهای جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی

ب- گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرد ههای بانکی به همراه گردش شش ماهه سود به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر ۰۰۰ .۵۰۰.۰۰۰ ريال باشد.

۵- اصل و ترجمه سند مالکیت

۶- اصل و ترجمه مدارک شغلی

الف- پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوق از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب- وکلا : پروانه وکالت

ج- مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوق و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال و سمت، میزان حقوق دریافتی و تائیدیه مرخصی

د- بازنشسته ها: حکم بازنشستگی/ آخرین فیش حقوق

ه- مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر مدت اشتغال و سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

و- در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ز- معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال و سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی به همراه فیش حقوق

ح- دانش آموزان، دانشجویان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، عاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد.

۷- برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آنها سفر می کنند رضایتنامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد.

۸- مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار

* تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم فارسی مربوط به استرالیا به صورت کامل و دقیق

* حضور مسافرین در سفارت الزامی نم یباشد.

* برای افراد بالای ۷۵ سال معرفی نامه ای از سفارت استرالیا برای معاینات پزشکی توسط پزشک سفارت ارائه خواهد شد.

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند.

* چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ ۰۰۰ .۵۰۰.۰۰۰ ريال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.

لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.

برگشت به منو