مدارک مورد نیاز وقت سفارت آمریکا

  • کپی صفحه ی اول پاسپورت (با حداقل ۶ ماه اعتبار)
  • عکس ۵*۵ (صورت به طور کامل معین باشد)
  • پر کردن فرم DS-160 فارسی (ارائه ی فرم در صورت کامل کردن توسط مسافر)
  • آدرس ایمیل معتبر مسافر

 

 

logo-1-400x400

برگشت به منو