• قیمت: 120 دلار + نرخ پرواز
  • مدت: 2، 5 و 7 شب
  • تاریخ اولین برگزاری: 1398/7/15
  • تاریخ آخرین برگزاری: 1398/7/30
  • دانلود پکیج: دانلود
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدمات تعداد شب دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدوت تخت موقعیت
Legends
BB *3 2
5
7
150$
190$
240$
195$
305$
400$
150$
190$
240$
50$ بیروت روشه
Queens Land
BB *4 2
5
7
150$
230$
300$
200$
330$
430$
150$
200$
265$
50$ بیروت جونیه
W.H
BB *4 2
5
7
170$
250$
320$
230$
400$
530$
160$
220$
280$
50$ بیروت الحمراء
Madisson
BB *4 2
5
7
180$
280$
360$
220$
380$
500$
160$
240$
310$
50$ بیروت جونیه
Gems
BB *4 2
5
7
186$
300$
380$
260$
480$
640$
160$
250$
320$
50$ بیروت الحمراء
Elite Hotel & Spa
BB *4 2
5
7
195$
315$
415$
290$
550$
740$
170$
275$
375$
50$ بیروت روشه
Reston
BB *4 2
5
7
196$
320$
420$
270$
500$
670$
190$
300$
400$
50$ بیروت جونیه
Ramada Plaza Raoucheh
BB *5 2
5
7
215$
370$
480$
340$
650$
880$
200$
320$
400$
50$ بیروت روشه
Bel azur Deluxe
BB *5 2
5
7
220$
375$
495$
330$
650$
880$
190$
315$
410$
50$ بیروت جونیه
Landcaster Suite & Hotel
BB *4 2
5
7
240$
420$
550$
360$
720$
970$
190$
340$
480$
50$ بیروت روشه
Crowne Plaza Alhamra
BB *5 2
5
7
280$
525$
710$
440$
925$
1265$
230$
425$
610$
50$ بیروت الحمراء
Riviera
BB *5 2
5
7
295$
565$
760$
490$
1050$
1440$
235$
490$
670$
50$ بیروت روشه

تور لبنان تابستان ۹۸

با پرواز ایران ایر

تور لبنان ۱۵-۳۰ مهر ۹۸
تور لبنان ۱۵-۳۰ مهر ۹۸