• قیمت: ۱۲۰ دلار + ۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان
  • مدت: 2، 5 و 7 شب
  • تاریخ اولین برگزاری: 1398/7/15
  • تاریخ آخرین برگزاری: 1398/8/30
  • دانلود پکیج: دانلود
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدمات تعداد شب دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدوت تخت موقعیت
Legends
BB *3 2
5
7
120$
175$
215$
200$
320$
400$
120$
175$
215$
50$ بیروت روشه
White house BB *4 2
5
7
125$
185$
225$
210$
330$
410$
120$
180$
220$
50$ بیروت شرقی
Queens Land
BB *4 2
5
7
130$
195$
240$
220$
350$
440$
120$
185$
230$
50$ بیروت
جونیه
W.H
BB *4 2
5
7
150$
240$
300$
250$
430$
550$
140$
230$
290$
50$ بیروت الحمراء
Gems
BB *4 2
5
7
150$
250$
320$
260$
470$
610$
140$
240$
310$
50$ بیروت الحمراء
Elite Hotel & Spa
BB *4 2
5
7
160$
270$
350$
280$
500$
650$
1570$
255$
325$
50$ بیروت روشه
Reston
BB *4 2
5
7
165$
295$
380$
280$
500$
650$
145$
260$
330$
50$ بیروت جونیه
Belazor BB *4
Top
2
5
7
175$
310$
390$
280$
510$
660$
150$
270$
330$
50$ بیروت جونیه
Ramada Plaza Raoucheh
BB *5 2
5
7
180$
335$
435$
320$
610$
8180$
170$
300$
390$
50$ بیروت روشه
Arjaan Rotana BB *5 2
5
7
185$
335$
435$
325$
630$
835$
-
-
-
50$ بیروت جونیه
Coral Beach BB *4 2
5
7
190$
355$
475$
325$
630$
835$
-
-
-
50$ بیروت روشه
Riviera
BB *5 2
5
7
200$
375$
485$
350$
675$
890$
170$
330$
395$
50$ بیروت روشه
Arjaan Rotana Suite BB *5 2
5
7
220$
405$
525$
380$
760$
1010$
170$
370$
400$
50$ بیروت روشه
Crowne Plaza Alhamra
BB *5 2
5
7
230$
440$
575$
380$
770$
1030$
180$
340$
475$
50$ بیروت الحمراء
Movenpick BB *5 2
5
7
290$
625$
835$
500$
1070$
1450$
250$
500$
700$
50$ بیروت روشه
Le Royal BB *5 2
5
7
300$
635$
855$
560$
1230$
1675$
235$
495$
695$
50$ بیروت
Kempinsky BB *5 2
5
7
305$
635$
865$
550$
1185$
1600$
235$
495$
695$
50$ بیروت روشه
Phoenicia BB *5 2
5
7
335$
715$
965$
595$
1300$
1775$
260$
565$
765$
50$ مرکز شهر

تور لبنان آبان ۹۸

با پرواز ایران ایر

تور لبنان آبان ۹۸
تور لبنان آبان ۹۸