• قیمت: ۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان +۲۸۹۰ یورو
  • مدت: 23 شب و 24 روز
  • تاریخ برگزاری: 1398/3/7
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل هر نفر در اتاق ۲ تخته هر نفر در اتاق ۱ تخته کودک ۱۱ - ۴ سال با تخت کودک ۴- ۲ سال بدون تخت کودک زیر دو سال - -
3 و 4
ستاره
۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان
+ ۲۸۹۰ یورو
۰۰۰/ ۹۹۰ / ۳ تومان
+ ۴۰۹۰ یورو
۰۰۰/ ۵۹۰ / ۳ تومان
+ ۲۲۹۰ یورو
- -

تاریخ حرکت: ۷ تیر ۱۳۹۸

مسیر سفر: تهران – استانبول – پاریس (هوایی)، پاریس (۴ شب)، پاریس – استراسبورگ (زمینی)، استراسبورگ (۱ شب)، استراسبورگ – اشتوتگارت – مونیخ
(زمینی)، مونیخ (۳ شب)، مونیخ – نویشوان اشتاین – اینسبروک (زمینی)، اینسبروک (2 شب)، اینسبروک – ونیز (زمینی)، ونیز (2 شب)، ونیز – فلورانس – رم
(زمینی)، رم (3شب)، رم – آنکونا (زمینی)، آنکونا – پاترا (1 شب دریایی)، پاترا – آتن (زمینی)، آتن (3 شب)، آتن – تسالونیکی (زمینی)، تسالونیکی(2 شب)،
تسالونیکی – استانبول (زمینی)، استانبول(2 شب) ، استانبول – تهران (هوایی).

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش، ترانسفرهای فرودگاهی، زمینی و دریایی، اقامت در هتلهای 3 و ۴ ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، تورلیدر فارسی زبان، گشتهای شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان طبق برنامه تور و بدون راهنمای محلی.

گشتها: روز دوم: گشت شهری پاریس. روز پنجم: گشت شهری استراسبورگ. روز ششم: گشت شهری اشتوتگارت(در مسیر استراسبورگ – مونیخ). روز هفتم:گشت شهری مونیخ. روز نهم: گشت بین راهی قلعه نویشوان اشتاین (در مسیر مونیخ – اینسبروک). روز دهم: گشت شهری اینسبروک. روز دوازدهم: گشت شهری ونیز. روز سیزدهم: گشت بین راهی فلورانس (در مسیر ونیز – رم). روز چهاردهم: گشت شهری رم. روز هجدهم: گشت شهری آتن. روز بیست و یکم: گشت شهری تسالونیکی. روز بیست و سوم: گشت شهری استانبول.