• قیمت: 1.230.000 تومان
  • مدت: 3شب 4 روز
  • تاریخ برگزاری: 1398/4/29
  • خدمات تور: خدمات تور: صبحانه، ،گشت شهری، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتلگشت شهری شامل: چهل ستون، مسجد امام اصفهان،میدان نقش جهان، سردرقیصریه، بازارقیصریه،حصار خانه شاهی،امارت کاخ هشت بهشت.
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل صبا *2 صبحانه 1230000 1425000 1165000 1230000 775000
هتل اصفهان *3 صبحانه 1290000 1380000 1240000 1290000 775000
هتل زهره *3 صبحانه 1390000 1465000 1280000 1390000 775000
پیروزی *4 صبحانه 1530000 1695000 1570000 1530000 775000
هتل کوثر اصفهان *5 صبحانه 1660000 2150000 1630000 1660000 775000
هتل عباسی *5 صبحانه 1705000 1950000 1660000 1705000 775000

خدمات تور: 

صبحانه، ،گشت شهری، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل

گشت شهری شامل: چهل ستون، مسجد امام اصفهان،میدان نقش جهان، سردرقیصریه، بازارقیصریه،حصار خانه شاهی،امارت کاخ هشت بهشت.

نرخ نوزاد 200/000 هزار تومان

تاریخ برگزاری:

29 تیر

1 مرداد

ساعت پرواز رفت 20:55 آتا و ساعت پرواز برگشت 22:00 آتا.