• قیمت: 970.000 تومان
  • مدت: 3شب 4 روز
  • تاریخ برگزاری: 1398/4/16
  • خدمات تور: خدمات تور: صبحانه، ،گشت شهری، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتلگشت شهری شامل: چهل ستون، مسجد امام اصفهان،میدان نقش جهان، سردرقیصریه، بازارقیصریه،حصار خانه شاهی،امارت کاخ هشت بهشت.

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل صبا *2 صبحانه 970000 1265000 915000 970000 525000
هتل اصفهان *3 صبحانه 1040000 1130000 990000 1040000 525000
هتل زهره *3 صبحانه 1140000 1215000 1035000 1140000 525000
پیروزی *4 صبحانه 1280000 1445000 1220000 1280000 525000
هتل کوثر اصفهان *5 صبحانه 1410000 1900000 1380000 1410000 525000
هتل عباسی *5 صبحانه 1455000 1700000 1410000 1455000 525000

خدمات تور: 

صبحانه، ،گشت شهری، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل

گشت شهری شامل: چهل ستون، مسجد امام اصفهان،میدان نقش جهان، سردرقیصریه، بازارقیصریه،حصار خانه شاهی،امارت کاخ هشت بهشت.

نرخ نوزاد 200/000 هزار تومان

تاریخ برگزاری:

16 تیر

19 تیر

ساعت پرواز رفت 06:25 قشم ایر و ساعت پرواز برگشت 22:55 آتا.