• قیمت: 830/000 تومان
  • مدت: 3شب 4 روز
  • تاریخ برگزاری: 1398/11/11
  • خدمات تور: خدمات تور: صبحانه، ،گشت شهری، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتلگشت شهری شامل: چهل ستون، مسجد امام اصفهان،میدان نقش جهان، سردرقیصریه، بازارقیصریه،حصار خانه شاهی،امارت کاخ هشت بهشت.
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل کاوه *2 صبحانه 830/000 840/000 780/000 830/000 400/000
هتل صبا *2 صبحانه 890/000 1/070/000 860/000 890/000 400/000
هتل اصفهان *3 صبحانه 950/000 1/140/000 890/000 950/000 400/000
هتل زهره *3 صبحانه 980/000 1/250/000 960/000 980/000 400/000
پیروزی *4 صبحانه 1/200/000 1/380/000 1/030/000 1/200/000 400/000
هتل کوثر اصفهان *5 صبحانه 1/330/000 1/750/000 1/280/000 1/330/000 400/000
هتل عباسی *5 صبحانه 1/500/000 2/440/000 1/380/000 1/500/000 400/000

خدمات تور: 

صبحانه، ،گشت شهری، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل

گشت شهری شامل: چهل ستون، مسجد امام اصفهان،میدان نقش جهان، سردرقیصریه، بازارقیصریه،حصار خانه شاهی،امارت کاخ هشت بهشت.

نرخ نوزاد 200/000 هزار تومان

تاریخ برگزاری:

4 بهمن-7 بهمن

ساعت پرواز رفت 05:00 ایران ایر و ساعت پرواز برگشت 13:00 ایران ایر.