• قیمت: 1.060.000 تومان
  • مدت: 3شب 4 روز
  • تاریخ برگزاری: 1398/8/7
  • خدمات تور: خدمات تور: صبحانه، ،گشت شهری، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتلگشت شهری شامل: چهل ستون، مسجد امام اصفهان،میدان نقش جهان، سردرقیصریه، بازارقیصریه،حصار خانه شاهی،امارت کاخ هشت بهشت.
  • چاپ پکیج: چاپ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل کاوه *2 صبحانه 800000 820000 750000 800000 400000
هتل صبا *2 صبحانه 860000 10400000 810000 860000 400000
هتل اصفهان *3 صبحانه 920000 1110000 860000 920000 400000
هتل زهره *3 صبحانه 950000 1220000 930000 950000 400000
پیروزی *4 صبحانه 1170000 1350000 1000000 11700000 400000
هتل کوثر اصفهان *5 صبحانه 1300000 1720000 1250000 1300000 400000
هتل عباسی *5 صبحانه 1450000 2410000 1350000 1450000 400000

خدمات تور: 

صبحانه، ،گشت شهری، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل

گشت شهری شامل: چهل ستون، مسجد امام اصفهان،میدان نقش جهان، سردرقیصریه، بازارقیصریه،حصار خانه شاهی،امارت کاخ هشت بهشت.

نرخ نوزاد 200/000 هزار تومان

تاریخ برگزاری:

20 آبان-23 آبان

ساعت پرواز رفت 06:50 ساها و ساعت پرواز برگشت 12:00 ایرتور.