• قیمت: ۶۵۰دلار+نرخ پرواز
  • مدت: پکن-شانگهای-هانگزو
  • تاریخ برگزاری: 1397/07/01
  • پکیج پکن شانگهای: دانلود

تور چین (پکن، شانگهای، هانگزو)

پکن-شانگهای-هانگزو

با پرواز ماهان