• قیمت: ۷/۰۰۰/۰۰۰تومان
  • مدت: ۷ شب و ۸ روز
  • تاریخ برگزاری: پاییز و زمستان ۹۷
  • پکیج بالی: دانلود

تور بالی

۸ روزه

با پرواز ماهان 

پرواز داخلی کوالا-بالی-کوالا