• قیمت: 11.490.000 تومان
  • مدت: 7 شب و 8 روز
  • تاریخ برگزاری: 1397/10/16
  • دانلود پکیج: دانلود

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت تاریخ برگزاری
Beijing Wuhuan
Regal Shanghai East Asia
*4 با صبحانه 11.490.000 13.890.000 10.990.000 10.490.000 16 دی - 24 دی
Beijing Wuhuan
Regal Shanghai East Asia
*4 با صبحانه 11.490.000 13.890.000 10.990.000 10.490.000 23 دی- 1 بهمن
Beijing Wuhuan
Regal Shanghai East Asia
*4 با صبحانه 11.490.000 13.890.000 10.990.000 10.490.000 30 دی- 8 بهمن
Beijing Wuhuan
Regal Shanghai East Asia
*4 با صبحانه 11.490.000 13.890.000 10.990.000 10.490.000 7 بهمن- 15 بهمن
Beijing Wuhuan
Regal Shanghai East Asia
*4 با صبحانه 11.490.000 13.890.000 10.990.000 10.490.000 14 بهمن-22 بهمن
Beijing Wuhuan
Regal Shanghai East Asia
*4 با صبحانه 11.490.000 13.890.000 10.990.000 10.490.000 21 بهمن-29 بهمن

تور چین (پکن، شانگهای)

پکن، شانگهای

با پرواز ماهان