• قیمت: ۱۵۰ دلار + نرخ پرواز
  • مدت: ۵، ۷ شب
  • تاریخ اولین برگزاری: 1398/1/30
  • تاریخ آخرین برگزاری: 1398/2/1
  • دانلود پکیج: دانلود

تور لبنان

با پرواز مستقیم ایران ایر

تخصیص ۱۰۰۰ یورو ارز دولتی