• قیمت: ۲.۹۹۰.۰۰۰ تومان + ۱۴۹۰ یورو
  • مدت: ۴شب زوریخ - ۲شب لوسرن
  • تاریخ برگزاری: 1397/04/08
  • دانلود پکیج: دانلود

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت سه تخته قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) توضیحات
۴ ستاره
۵ ستاره
۱.۹۹۰.۰۰
تومان
۱۲۹۰ یورو
۱.۹۹۰.۰۰۰ تومان
۱۹۹۰ یورو
۱.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۹۹۰ یورو
۱.۷۹۰.۰۰۰ تومان
۵۹۰ یورو