• قیمت: ۴/۶۹۰/۰۰۰ تومان
  • مدت: ۷ شب و ۸ روز
  • تاریخ برگزاری: 1396/10/15
  • پکیج کلمبو کندی بنتوتا: دانلود
  • پکیج کلمبو بنتوتا امارات: دانلود
  • پکیج کلمبو بنتوتا عمان: دانلود

تور سریلانکا

شهر کلمبو و بنتوتا

۷شب و ۸ روز

با پرواز امارات

روز اول: ساعت ۱۶:۲۵ ، رسیدن به فرودگاه بین المللی کلمبو، پس از انجام تشریفات فرودگاهی.

(ویزای سریلانکا هنگام ورود ، در فرودگاه کلمبو بمبلغ ۴۰ دلار صادر می گردد،که هزینه بعهده مسافر میباشد)

حرکت بطرف هتل در شهر کلمبو، پس از رسیدن به هتل، انجام کارهای تحویل اتاق و استراحت و استفاده از امکانات هتل.

روز دوم : پس از صرف صبحانه در هتل، برگزاری تور گشت شهری کلمبو از ساعت ۱۱ تا ۱۹ شامل خرید و بازدید.

(بازدید از میدان استقلال، بازدید از موزه شهر کلمبو،معبد گانگارامایا،بازارچه پتاه و مرکز خرید)

روزسوم : پس از صرف صبحانه تحویل اتاق و ساعت ۹ صبح حرکت بطرف شهر کندی و در طول مسیر، انجام تورپیناولا (مرکز بهزیستی فیلها).

بعد بازدید از باغ ادویه  ساعت ۱۵ ورود به هتل کندی پس از تحویل اتاق ، استراحت در هتل

(فاصله شهر کلمبو – کندی ۱۱۶ کیلو متر حدودا: ۵ ساعت)

روز چهارم : پس از صرف صبحانه – گشت شهرکندی

شامل : بازدید از باغ گیاه شناسی پرادنیا ، بازار کندی ، نمایشگاه جواهرات ، کارخانه چای ، تماشای برنامه سنتی وفرهنگی مردم کندی و بازدید از معبد دندان بودا.

روز پنجم : پس از صرف صبحانه و تحویل اتاق ساعت ۹ صبح،حرکت بطرف شهر بنتوتا،بعد از رسیدن به هتل تحویل گرفتن اتاق

استراحت و استفاده از امکانات هتل

(فاصله شهر کندی-بنتوتا ۱۷۹ کیلومتر،حدودا ۴ ساعت)

روز ششم : گشت شهر بنتوتا شامل : قایق سواری روی رودخانه مادو (فیش تراپی،جزیره معبد،جزیره سینامون) و همچنین استفاده از تفریحات و ورزشهای آبی

بازدید از محل نگهداری لاکپشت ها

 روز هفتم : کل روز در اختیار مسافر ، وقت آزاد برای استفاده از امکانات و تفریحات هتل

 روز هشتم : تحویل اتاق ساعت ۱۲:۰۰ ظهر و حدود ساعت ۱۹:۰۰ ،حرکت بطرف فرودگاه برای بازگشت به ایران

(فاصله شهر  بنتوتا – کلمبو  ۶۵ کیلو متر، حدودا: ۱:۳۰ ساعت )

شهر کلمبو و بنتوتا

۷شب و ۸ روز

با پرواز عمان ایر

روز اول: ساعت ۱۴:۲۵ ، رسیدن به فرودگاه بین المللی کلمبو، پس از انجام تشریفات فرودگاهی.    

(ویزای سریلانکا هنگام ورود ، در فرودگاه کلمبو به مبلغ ۴۰ دلار صادر می گردد،که هزینه بعهده مسافر میباشد)

حرکت بطرف هتل شهر کلمبو،ورود به هتل حدودا ساعت  ۱۶ عصر،  تحویل اتاق استراحت و استفاده از امکانات هتل 

 روز دوم : پس از صرف صبحانه در هتل ، برگزاری تور گشت شهری کلمبو از ساعت ۱۱ تا ۱۹ شامل خرید و بازدید.

(بازدید از میدان استقلال، معبد گانگارامایا،بازارچه پتاه و مرکز خرید)

روز سوم : پس از صرف صبحانه تحویل اتاق ، ساعت ۱۱ صبح حرکت بطرف شهر بنتوتا . ساعت ۱۴ ورود به هتل

پس از تحویل اتاق ، استراحت و استفاده از امکانات هتل. 

(فاصله شهر کلمبو – بنتوتا ۶۵ کیلو متر حدودا: ۲:۳۰ ساعت )

 روز چهارم : پس از صرف صبحانه در هتل ، ساعت ۱۰ صبح حرکت برای انجام تور : بازدید از معدن سنگهای قیمتی

بازدید از باغ ادویه ،برگزاری تور محل نگهداریلاک پشتها،سپس قایق سواری در رودخانه مادو

(همراه با: فیش تراپی،جزیره معبد،جزیره سینامون )

 روز پنجم : کل روز در اختیار مسافر ، وقت آزاد برای استفاده از امکانات و تفریحات هتل  

 روز ششم : کل روز در اختیار مسافر ، وقت آزاد برای استفاده از امکانات و تفریحات هتل .

 ایران.روز هفتم : تحویل اتاق  حرکت بطرف فرودگاه بین المللی کلمبو جهت باز گشت به 

(فاصله شهر  بنتوتا – فرودگاه کلمبو ۱۱۳ کیلو متر ، حدودا: ۲ ساعت )

شهر کلمبو و کندی و بنتوتا