• قیمت: 920.000 تومان
  • مدت: 3شب 4 روز
  • تاریخ برگزاری: 1398/2/6
  • خدمات تور: خدمات تور: صبحانه، ،گشت شهری، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتلگشت شهری شامل: چهل ستون، مسجد امام اصفهان،میدان نقش جهان، سردرقیصریه، بازارقیصریه،حصار خانه شاهی،امارت کاخ هشت بهشت.

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه خدمات دو تخته یک تخته سه تخته کودک با تخت کودک بدون تخت
هتل همام *2 صبحانه 830000 910000 610000 830000 420000
هتل اصفهان *3 صبحانه 960000 1360000 910000 960000 420000
هتل آوین *4 صبحانه 1250000 1925000 1140000 1250000 420000
هتل عباسی *5 صبحانه 1500000 2430000 1390000 1590000 420000
هتل کوثر اصفهان *5 صبحانه 1600000 1900000 1480000 1600000 420000

خدمات تور: 

صبحانه، ،گشت شهری، پرواز رفت و برگشت، اقامت در هتل

گشت شهری شامل: چهل ستون، مسجد امام اصفهان،میدان نقش جهان، سردرقیصریه، بازارقیصریه،حصار خانه شاهی،امارت کاخ هشت بهشت.

نرخ نوزاد 180/000 هزار تومان

تاریخ برگزاری:

7 اردیبهشت

10 اردیبهشت

پرواز رفت:ساعت 06:00 ایران ایر.

پرواز برگشت:ساعت 22:50 آتا.