جاذبه های گردشگری

آشنایی با جاذبه های آنکارا مشاهده مطلب

آشنایی با جاذبه های آنکارا

یکی از مهمترین جذابیت های سفر به ترکیه بازدید از جاذبه های آنکارا است. شهر آنکارا به عنوان یکی از مهمترین شهرهای کشور ترکیه مرکزی برای ارتباط های...
جاذبه های بیروت مشاهده مطلب

جاذبه های بیروت

لبنان جزو کشور هایی است که جاذبه های متنوع گردشگری از جمله آثار تاریخی، جاذبه های طبیعی، جاذبه های اجتماعی، جاذبه های فرهنگی و اقتصادی دارد. ازجاذبه های...
معروف ترین جاذبه های استانبول مشاهده مطلب

معروف ترین جاذبه های استانبول

آنچه در مقاله "جاذبه های استانبول" می خوانیم: مسجد سلطان احمدکاخ دلما باغچهایا صوفیهبازار بزرگ استانبول قصر توپکاپیمیدان تکسیمآب انبار باسیلیکا سیسترن استانبول بدون شک یکی از شهرهای...
برگشت به منو