ویزا روسیه

مدارک مورد نیاز جهت اخذ سفارت روسیه

۱. اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار

۲. ۱ قطعه عكس۴×۳

۳. بليط و واچر هتل

۴. مشخصات فردی مسافر

*امضا مسافر در پاسپورت الزامی است.

برگشت به منو