شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور چابهارلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تختموقعیت
هتل شاهان 4 ستاره
صبحانه
1.185.000 1.050.000 1.075.000 810000 خیابان مولوی
هتل ونوس چابهار 3 ستاره
صبحانه
1.250.000 1.150.000 1.180.000 810000 خیابان فردوسی
هتل آذین 4 ستاره با صبحانه 1.380.000 1.130.000 1.200.000 810000 انتهای بلوار قدس
هتل لاله 4 ستاره با صبحانه 1.510.000 1.240.000 1.295.000 810000 روبروی پارک الغدیر
هتل فردوس چابهار 4 ستاره
صبحانه
1.570.000 1.225.000 1.310.000 810000 منطقه ازاد تجاری صنعتی
هتل لیپار
5 ستاره
صبحانه
1.585.000 1.235.000 1.325.000 810000 منطقه آزاد تجاری صنعتی