شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور چابهارلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تختموقعیت
هتل شاهان 4 ستاره
صبحانه
1.290.000 985.000 980.000 700000 خیابان مولوی
هتل ونوس چابهار 3 ستاره
صبحانه
1.155.000 1.055.000 1.080.000 700000 خیابان فردوسی
هتل آذین 4 ستاره با صبحانه 1.285.000 1.035.000 1.105.000 700000 انتهای بلوار قدس
هتل لاله 4 ستاره با صبحانه 1.435.000 1.145.000 1.200.000 700000 روبروی پارک الغدیر
هتل فردوس چابهار 4 ستاره
صبحانه
1.475.000 1.130.000 1.215.000 700000 منطقه ازاد تجاری صنعتی
هتل لیپار
5 ستاره
صبحانه
1.490.000 1.140.000 1.230.000 700000 منطقه آزاد تجاری صنعتی