شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر هوایی تور قشملیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل دیپلمات
با صبحانه 1,080,000 1,360,000 1,130,000 1,080,000 780,000
هتل آرمان درگهان
با صبحانه 1,190,000 1,550,000 1,160,000 1,190,000 780,000
هتل نخل زرین
با صبحانه 1,200,000 1,560,000 1,130,000 1,200,000 780,000
ژنو پارک با صبحانه 1,340,000 1,830,000 1,260,000 1,340,000 780,000
هتل ساحلی خلیج فارس
با صبحانه 1,400,000 1,970,000 1,410,000 1,400,000 780,000
هتل کیمیا ۴
با صبحانه 1,350,000 1,870,000 1,190,000 1,350,000 780,000
هتل رویال
با صبحانه 1,360,000 1,900,000 1,240,000 1,360,000 780,000
هتل لوکس پرشیا
با صبحانه 1,470,000 2,130,000 1,360,000 1,470,000 780,000
هتل آتامان
با صبحانه 1,910,000 2,990,000 1,710,000 1,910,000 780,000
هتل آرتا با صبحانه 1,940,000 3,050,000 1,720,000 1,940,000 780,000