شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر تور کیشلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل پانیذ کیش
صبحانه 760,000 1,030,000 730,000 760,000 500,000
سوئیت ارم کیش
صبحانه 845,000 1,170,000 780,000 845,000 500,000
هتل گراند کیش
صبحانه 920,000 1,320,000 830,000 920,000 500,000
هتل ارم بزرگ کیش
صبحانه 1,050,000 1,560,000 960,000 1,050,000 500,000
هتل فلامینگو کیش
صبحانه 1,180,000 1,480,000 1,100,000 1,180,000 500,000
هتل لیلیوم کیش
صبحانه 1,220,000 1,920,000 1,060,000 1,220,000 500,000
هتل کوروش کیش
صبحانه 1,450,000 2,370,000 1,410,000 1,450,000 500,000
هتل کیش صبحانه 1,320,000 2,120,000 1,010,000 1,520,000 500,000