شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر تور کیشلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه و خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل خاتم کیش
صبحانه 850,000 1,000,000 850,000 850,000 730,000
هتل ققنوس کیش
صبحانه 850,000 1,000,000 850,000 850,000 730,000
هتل گلدیس کیش
صبحانه 900,000 1,000,000 900,000 900,000 730,000
هتل گراند کیش
صبحانه 910,000 1,230,000 1,000,000 910,000 730,000
سوئیت ارم کیش
صبحانه 950,000 910,000 900,000 950,000 730,000
هتل لوتوس کیش
صبحانه 830,000 1,070,000 785,000 830,000 730,000
هتل گراند کیش
صبحانه 865,000 1,130,000 785,000 865,000 730,000
هتل ارم بزرگ کیش
صبحانه 950,000 1,260,000 1,000,000 950,000 730,000
هتل لوتوس کیش
صبحانه 1,000,000 1,200,000 950,000 1,000,000 730,000
هتل هلیا کیش
صبحانه 1,100,000 1,500,000 1,050,000 1,100,000 730,000
هتل پارمیدا کیش
صبحانه 1,200,000 1,650,000 1,600,000 1,200,000 730,000
هتل شایگان کیش
صبحانه 1,240,000 1,700,000 1,150,000 1,240,000 730,000
هتل میراژ کیش
صبحانه 1,280,000 1,850,000 1,680,000 1,280,000 730,000
هتل پانوراما کیش
صبحانه 1,250,000 1,760,000 1,200,000 1,250,000 730,000