شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور استانبول با پرواز قشم ایرلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه دو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت ---
Monarch *3 1,890,000 تماس بگیرید تماس بگیرید 1,550,000 ---
Maxwell *4 2,150,000 2,750,000 1,890,000 1,550,000 ---
Tamara *3 2,250,000 تماس بگیرید تماس بگیرید 1,550,000 ---
Taxim express *4 2,450,000 3,350,000 2,190,000 1,550,000 ---
Taxim town *4 2,590,000 3,550,000 2,190,000 1,550,000 ---
Golden age *4 2,690,000 تماس بگیرید تماس بگیرید 1,550,000 ---
Grand oztanik *4 2,790,000 تماس بگیرید تماس بگیرید 1,550,000 ---
Grand cevahir *5 3,090,000 4,190,000 تماس بگیرید 1,550,000 ---