شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور یزدلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهسه تختهکودک بدون تختموقعیت
اقامتگاه بوم گردی طارونه 1 ستاره 830/000 940/000 890/000 440/000 خیابان سید گل سرخ
سنتی دوستانه 3ستاره 850/000 1/090/000 850/000 440/000 خیابان مهدی
هتل لاله 3 ستاره 1/180/000 1/250/000 1/000/000 440/000 بلوار بسیج
هتل داد 4 ستاره 1/300/000 1/490/000 1/590/000 440/000 خیابان دهم فروردین
هتل باغ مشیرالممالک 4ستاره 1/310/000 1/560/000 1/200/000 440/000 خیابان انقلاب
هتل صفائیه يزد 5 ستاره 1/350/000 1/550/000 1/220/000 440/000 میدان ابوذر