شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور یزدلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهسه تختهکودک بدون تختموقعیت
اقامتگاه بوم گردی طارونه 1 ستاره 920,000 950,000 900,000 550,000 خیابان سید گل سرخ
سنتی دوستانه 3ستاره 960,000 1,200,000 960,000 550,000 خیابان مهدی
هتل لاله 3 ستاره 1,290,000 1,360,000 1/200,000 550,000 بلوار بسیج
هتل داد 4 ستاره 1,410,000 1,600,000 1,590,000 550,000 خیابان دهم فروردین
هتل باغ مشیرالممالک 4ستاره 1,420,000 1,630,000 1,310,000 550,000 خیابان انقلاب
هتل صفائیه يزد 5 ستاره 1,460,000 1,660,000 1,330,000 550,000 میدان ابوذر