شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور یزدلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهسه تختهکودک بدون تختموقعیت
اقامتگاه بوم گردی طارونه 1 ستاره 1,000,000 1,055,000 980,000 600000 خیابان سید گل سرخ
سنتی دوستانه 3ستاره 1,015,000 1,270,000 1,015,000 600000 خیابان مهدی
هتل لاله 3 ستاره 1,260,000 1,435,000 1,175,000 600,000 بلوار بسیج
هتل باغ مشیرالممالک 4ستاره 1,500,000 1,700,000 1,390,000 600,000 خیابان انقلاب
هتل داد 4 ستاره 1,470,000 1,670,000 1,6650,000 600000 خیابان دهم فروردین
هتل صفائیه يزد 5 ستاره 1,530,000 1,735,000 1,425,000 600,000 میدان ابوذر