شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور یزدلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختموقعیت
اقامتگاه بوم گردی طارونه 1 ستاره 1,100,000 1,555,000 1,100,000 500000 خیابان سید گل سرخ
هتل سنتی فیروزه یزد 3ستاره 1,180,000 1,155,000 1,180,000 500000 خیابان مهدی
هتل لاله 3 ستاره 1,115,000 1,335,000 1,115,000 500,000 بلوار بسیج
هتل باغ مشیرالممالک 4ستاره 1,555,000 2,100,000 1,555,000 500,000 خیابان انقلاب
هتل داد 4 ستاره 1,310,000 1,525,000 1,310,000 500000 خیابان دهم فروردین
هتل صفائیه يزد 5 ستاره 1,430,000 1,590,000 1,430,000 500,000 میدان ابوذر