شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور چین (پکن، شانگهای)لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختتاریخ برگزاری
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 6290000 تومان
690$+
6290000 تومان
970$+
4690000 تومان
690$+
4690000 تومان
400$+
6 - 14 دی
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 6290000 تومان
690$+
6290000 تومان
970$+
4690000 تومان
690$+
4690000 تومان
400$+
13 - 21 دی
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 6290000 تومان
690$+
6290000 تومان
970$+
4690000 تومان
690$+
4690000 تومان
400$+
20 - 28 دی
Regal Shanghai East Asia
Mercure Wanshang
*4 6290000 تومان
690$+
6290000 تومان
970$+
4690000 تومان
690$+
4690000 تومان
400$+
27 دی - 5 بهمن