شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر زمینی(قطار) مشهدلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل ادمان
صبحانه، نهار،شام 580000 850000 580000 580000 290,000
هتل آیدا
صبحانه،نهار،شام 595000 865000 595000 595000 290,000
هتل ماریشان
صبحانه، نهار،شام 600000 880000 600000 600000 290,000
هتل زاینده رود
صبحانه، نهار،شام 610000 900000 610000 610000 290,000
هتل بهزاد
صبحانه، نهار،شام 630000 970000 630000 630000 290,000
هتل هومن
صبحانه، نهار،شام 670000 1030000 670000 670000 290,000
هتل عماد
صبحانه، نهار،شام 850000 1390000 850000 850000 580000
هتل پارمیدا مشهد
صبحانه، نهار،شام 870000 1420000 870000 870000 290,000
هتل اطلس
صبحانه، نهار،شام 840000 1395000 840000 840000 290000
هتل منجی
صبحانه، نهار،شام 900000 1480000 900000 900000 500000
هتل مدینه الرضا
صبحانه 1110000 1480000 970000 1100000 535000
هتل کیانا
صبحانه، نهار،شام 1150000 1990000 1150000 1150000 730000
هتل تارا
صبحانه، نهار،شام 1180000 2050000 1180000 1180000 745000
هتل بین المللی قصر
صبحانه 1205000 1675000 1040000 1205000 515000
هتل الماس ۱
صبحانه 1225000 2125000 1225000 1225000 770000
هتل درویشی
صبحانه 1315000 1635000 1580000 1315000 635000