شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر ترکیبی مشهدلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل زاینده رود
صبحانه، نهار،شام 490/000 620/000 490/000 490/000 320/000
هتل ادمان
صبحانه، نهار،شام 500/000 650/000 500/000 500/000 320/000
هتل آیدا
صبحانه، نهار،شام 530/000 680/000 530/000 530/000 320/000
هتل ماریشان
صبحانه، نهار،شام 540/000 690/000 540/000 540/000 320/000
هتل هومن
صبحانه، نهار،شام 570/000 650/000 570/000 570/000 320/000
هتل بهزاد
صبحانه، نهار،شام 610/000 650/000 610/000 610/000 320/000
هتل عماد
صبحانه، نهار،شام 700/000 1/010/000 700/000 700/000 320/000
هتل پارمیدا مشهد
صبحانه، نهار،شام 750/000 1/160/000 750/000 750/000 570/000
هتل کیانا
صبحانه 810/000 1/260/000 810/000 810/000 670/000
هتل منجی
صبحانه، نهار،شام 870/000 1/370/000 870/000 870/000 630/000
هتل الماس ۱
صبحانه 890/000 1/850/000 790/000 890/000 760/000
هتل اطلس
صبحانه، نهار،شام 930/000 1/470/000 930/000 930/000 650/000
هتل مدینه الرضا
صبحانه 1/210/000 1/610/000 1/150/000 1/210/000 820/000
هتل درویشی
صبحانه 1/300/000 1/550/000 1/550/000 1/300/000 750/000