شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر ترکیبی مشهدلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل ادمان
صبحانه، نهار،شام 470/000 610/000 470/000 470/000 300/000
هتل زاینده رود
صبحانه، نهار،شام 500/000 650/000 500/000 500/000 300/000
هتل آیدا
صبحانه، نهار،شام 510/000 660/000 510/000 510/000 300/000
هتل ماریشان
صبحانه، نهار،شام 520/000 670/000 520/000 520/000 300/000
هتل هومن
صبحانه، نهار،شام 580/000 790/000 580/000 580/000 300/000
هتل بهزاد
صبحانه، نهار،شام 590/000 630/000 590/000 590/000 300/000
هتل عماد
صبحانه، نهار،شام 680/000 990/000 680/000 680/000 300/000
هتل پارمیدا مشهد
صبحانه، نهار،شام 730/000 1/140/000 730/000 730/000 550/000
هتل کیانا
صبحانه 790/000 1/240/000 790/000 790/0000 650/000
هتل منجی
صبحانه، نهار،شام 850/000 1/350/000 850/000 850/000 610/000
هتل الماس ۱
صبحانه 870/000 1/830/000 770/000 870/000 740/000
هتل اطلس
صبحانه، نهار،شام 910/000 1/450/000 910/000 910/000 620/000
هتل مدینه الرضا
صبحانه 1/190/000 1/590/000 1/130/000 1/190/000 800/000
هتل درویشی
صبحانه 1/280/000 2/210/000 1/250/000 1/280/000 720/000