شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآفر ترکیبی مشهدلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدماتدو تختهیک تختهسه تختهکودک با تختکودک بدون تخت
هتل زاینده رود
صبحانه، نهار،شام 550000 700000 550000 550000 360,000
هتل ادمان
صبحانه، نهار،شام 600000 790000 600000 600000 360,000
هتل آیدا
صبحانه، نهار،شام 610000 810000 610000 610000 360,000
هتل ماریشان
صبحانه، نهار،شام 615000 815000 615000 615000 360,000
هتل بهزاد
صبحانه، نهار،شام 635000 850000 635000 635000 360,000
هتل هومن
صبحانه، نهار،شام 630000 860000 630000 630000 360,000
هتل عماد
صبحانه، نهار،شام 730000 1060000 730000 730000 360,000
هتل پارمیدا مشهد
صبحانه، نهار،شام 850000 1370000 850000 850000 360,000
هتل کیانا
صبحانه 850000 1300000 850000 850000 360,000
هتل الماس ۱
صبحانه 905000 1180000 820000 905000 775.000
هتل منجی
صبحانه، نهار،شام 910000 1420000 910000 910000 660.000
هتل اطلس
صبحانه، نهار،شام 940000 1480000 940000 940000 360.000
هتل مدینه الرضا
صبحانه 1240000 1640000 1090000 1240000 670.000
هتل درویشی
صبحانه 1330000 1580000 1300000 1330000 760.000