شرکت خدمات مسافری همیشه سفرکوالالامپور-سنگاپور ویژه پاییز 98لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهدو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تختموقعیت
Pacific Express

Fragrance
3*
3*
7.050.000 8.750.000 6.150.000 4.800.000 ---
Sandpiper
Value Hotel Thomson
3*
3*
7.600.000 9.800.000 6.700.000 5.000.000 ---
Silka Maytower
parc sovereign
3*
3*
7.750.000 10.100.000 6.850.000 5.050.000 ---
Oakwood
Oxford Hotel
4*
3*
7.800.000 10.150.000 6.900.000 5.100.000 ---
Royal chulan bukit bintang
parc sovereign
4*
4*
8.000.000 10.650.000 7.150.000 5.200.000 ---
Royal Hotel
parc sovereign
4*
4*
8.100.000 10.800.000 7.200.000 5.200.000 ---
TAMU
Chancellor
4*
4*
8.200.000 10.950.000 7.300.000 5.250.000 ---
Furama
Furama RiverFront
4*
4*
8.550.000 11.750.000 7.650.000 5.400.000 ---
Sunway putra
ًQueen
5*
4*
8.400.000 11.400.000 7.500.000 5.300.000 ---
Impiana
Chancellor
4*
4*
8.550.000 11.400.000 7.450.000 5.400.000 ---
Corus
boss
4*
4*
8.600.000 11.750.000 7.700.000 5.400.000 ---
Concorde
ًQueens
4*
4*
8.650.000 11.850.000 7.700.000 5.400.000 ---
Corus
Grand Copthorne Waterfront
4*
5*
8.950.000 11.950.000 7.750.000 5.450.000 ---
Royale Chulan
Grand Copthorne
Waterfront
5*
5*
9.800.000 14.200.000 8.900.000 5.900.000 ---
Grand Millineum
Orchard Parade Hotel
5*
4*
10.000.000 14.600.000 9.100.000 5.950.000 ---
Grand Millineum
Sheraton Towers
Singapore
5*
5*
10.500.000 15.600.000 9.600.000 6.150.000 ---
Sheraton Imperial
Sheraton Towers
Singapore
5*
5*
10.750.000 16.150.000 9.850.000 6.300.000 ---
Westin
Marina Mandarin
5*
5*
11.300.000 17.250.000 10.450.000 6.500.000 ---
Ritz-Carlton
ShangriLa
5*
5*
13.550.000 21.650.000 12.650.000 7.350.000 ---
Ritz-Carlton
The Ritz-Carlton
5*
5*
150.150.000 24.950.000 14.250.000 8.050.000 ---