شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآنتالیا ۱۴ و ۱۵ آذرلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت--
Belkon Hotel
ALL 4.135.000 2.950.000 2.500.000 ---
Lara Hadrianus
ALL 3.860.000 2.915.000 2.500.000 ---
ASTERIA KREMLIN PALACE
U ALL 6.035.000 3.390.000 2.500.000 ---
Grand Park Lara
U ALL 6.179.000 3.690.000 2.500.000 ---
ORANGE COUNTY
U ALL 5.485.000 3.455.000 2.500.000 ---
SHERWOOD EXCLUSIVE
U ALL 6.810.000 3.895.000 2.500.000 ---
Titanic Beach Lara
U ALL 8.045.000 4.320.000 2.500.000 ---
Delphin Imperial Antalya
U ALL 8.740.000 4.540.000 2.500.000 ---
TITANICE MARDAN PALACE U ALL 10.010.000 5.360.000 2.500.000 ---
RIXOS PREMIUM
U ALL
SEA VIEW
10.615.000 5.175.000 2.500.000 ---