شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور پوکت ویژه زمستان 98لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجهاتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک 6 تا 12 سالکودک 2 تا 6 سال---
Patong Holiday *3 7.700.000 8.800.000 0 6.100.000 ---
Natural Resort *3 8.200.000 9.700.000 7.100.000 6.200.000 ---
PJ Patong Resortel *3 8.400.000 10.100.000 N.A 6.300.000 ---
Patong Heritage *4 8.500.000 10.500.000 0 6.400.000 ---
Ashlee Plaza *4 8.900.000 11.200.000 7.800.000 6.500.000 ---
Ibis Patong 3* 9.400.000 12.100.000 8.200.000 6.700.000 ---
Sleep With Me *4 9.600.000 12.700.000 8.400.000 6.800.000 ---
Royal Paradise Hotel & Spa *4 10.600.000 14.500.000 9.300.000 7.100.000 ---
Swissotel Hotel Phuket *4 10.600.000 14.500.000 9.300.000 7.100.000 ---
Milleniem Resort 5* 11.000.000 15.500.000 9.700.000 7.200.000 ---
Duangit Resort *4 11.000.000 15.500.000 0 7.200.000 ---
Novotel Phuket Resort *4 11.300.000 16.000.000 0 7.300.000 ---
Impiana Patong *5 14.500.000 22.500.000 0 8.500.000 ---
Amari *5 16.300.000 26.000.000 14.400.000 9.100.000 ---
Lemeredien *5 18.000.000 29.000.000 15.900.000 9.700.000 ---