شرکت خدمات مسافری همیشه سفرتور پوکت پرواز سلام ایرلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال -
SHARAYA RESIDENCE 3* 7,700,000 9,200,000 7,700,000 7,300,000 -
PATONG HOLIDAY 3* 7,700,000 9,200,000 7,700,000 7,300,000 -
ROYAL CROWN 3* 8,000,000 9,400,000 8,000,000 7,300,000 -
PJ PATONG 3* 8,800,000 11,000,000 8,850,000 7,800,000 -
PATONG HERITAGE 4* 9,500,000 12,300,000 9,500,000 8,100,000 -
ASHLEE PLAZA 4* 9,600,000 12,500,000 9,600,000 8,100,000 -
ASHLEE HUB 4* 9,700,000 12,700,000 9,600,000 8,200,000 -
FISHERMAN 5* 10,200,000 13,800,000 10,250,000 8,500,000 -
THE SENSES RESORT
4* 11,000,000 15,300,000 11,000,000 8,900,000 -
THE NATURE 4* 11,300,000 16,000,000 11,300,000 9,000,000 -
MILLENIUM 4* 11,300,000 16,050,000 11,300,000 9,000,000 -
DUANGJITT 4* 11,400,000 16,250,000 11,450,000 9,100,000 -
SWISSOTEL 4* 11,850,000 16,950,000 11,800,000 9,300,000 -
NOVOTEL RESORT 4* 12,300,000 17,900,000 12,300,000 9,500,000 -
DIAMOND CLIFF 5* 12,850,000 19,050,000 12,850,000 9,800,000 -
WYNDHAM GRAND KALIM BAY
5* 14,450,000 22,250,000 14,450,000 10,650,000 -
MARRIOTT MERLIN BEACH 5* 15,400,000 24,100,000 15,350,000 11,100,000 -
AMARI PHUKET 5* 15,550,000 24,400,000 15,550,000 11,150,000 -