شرکت خدمات مسافری همیشه سفرآنتالیا نوروز ۹۹ پرواز قشم ایرلیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل درجه دو تختهیک تختهکودک با تختکودک بدون تخت ---
AGON *3 5,550,000 4,950,000 4,390,000 ---
LARA PALACE *3 6,050,000 4,890,000 4,390,000 ---
Cender Hotel
*4 6,690,000 5,150,000 4,390,000 ---
PALMET RESORT *5 6,990,000 5,250,000 4,390,000 ---
Laren Family *5 7,700,000 5,250,000 4,390,000 ---
SENSITIVE PREMIUM *5 8,290,000 5,350,000 4,390,000 ---
LARA FAMILY CLUB *5 8,900,000 5,690,000 4,390,000 ---
RAMADA RESORT LARA *5 9,250,000 5,900,000 4,390,000 ---
ORANGE COUNTY BELEK *5 8,990,000 5,490,000 4,390,000 ---
ASKA LARA
*5 9,850,000 6,190,000 4,390,000 ---
Club Hotel Sera
*5 10,290,000 6,390,000 4,390,000 ---
AMARA PREMIER *5 10,300,000 6,390,000 4,390,000 ---